Trang Chủ > Chia sẻ hay ho > Những điều bạn chưa biết về Web Scraper

Những điều bạn chưa biết về Web Scraper

Web Scraper là gì?

Web scraping đề cập đến việc trích xuất dữ liệu từ một trang web. Thông tin này được thu thập và sau đó xuất thành định dạng hữu ích hơn cho người dùng (có thể là bảng tính hoặc API).

Các chương trình máy tính được thiết kế như các bot thông minh để thực hiện các công việc của Web Scraping (Web Harvesting, hay Web Data Extraction). Không giống như Screen Scraping chỉ sao chép các pixel được hiển thị trên màn hình. Web Scraping không làm nhiệm vụ đơn giản mà  trích xuất mã HTML, và các dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. 

Mặc dù Web Scraper được thực hiện thủ công. Nhưng các công cụ được ưu tiên khi xuất dữ liệu web vì ít tốn kém và được xử lý với tốc độ nhanh. Vì vậy được nhiều người lụa chọn và là cách tiếp cận khá phổ biến hiện nay.

Web Scraper là gì
Web Scraper là gì?

Hoạt động của Web scraper như thế nào?

 • Các trang web được xây dựng cho con người hiểu chứ không phải máy móc.
 • Đau tiên, web scraper sẽ được cung cấp một hoặc nhiều URL để load trước khi trích xuất dữ liệu.
 • Sau đó sẽ load toàn bộ code HTML cho trang đang đề cập. Những scraper nâng cao hơn sẽ kết xuất toàn bộ trang web, bao gồm các yếu tố CSSJavascript.
 • Tiếp theo, scraper sẽ trích xuất tất cả dữ liệu trên trang hoặc dữ liệu người dùng chọn trước khi chạy dự án.
 • Đơn giản nhất là người dùng chọn dữ liệu cụ thể mà mình muốn.
 • Cuối cùng sẽ xuất ra dữ liệu hữu ích nhất cho người dùng.
Hoạt động của Web scraper
Hoạt động của Web scraper

Hãy truy cập theo link sau đâu nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Web Scraper

Những tính năng mà Scraper cung cấp

Web Scraper là một công cụ quét web đơn giản cho phép bạn sử dụng nhiều tính năng nâng cao để có được thông tin chính xác.

 • Lấy dữ liệu từ nhiều trang;
 • Nhiều loại trích xuất dữ liệu (văn bản, hình ảnh, URL, v.v.); 
 • Scrap dữ liệu từ các trang động (JavaScript + AJAX, cuộn vô hạn);
 • Duyệt dữ liệu cóp nhặt;
 • Xuất dữ liệu cóp nhặt từ một trang web sang Excel;
 • Nó chỉ phụ thuộc vào trình duyệt web; do đó, không cần thêm phần mềm để bạn bắt đầu cạo.

Sử dụng Web-Scraper như thế nào?

Chỉ có một số bước bạn sẽ cần học để thành thạo việc tìm kiếm trên web:
1. Cài đặt Web Scraper và mở tab Web Scraper trong các công cụ dành cho nhà phát triển (phảiở cuối màn hình để hiển thị Web Scraper);
2. Tạo một sơ đồ trang web mới;
3. Thêm bộ chọn trích xuất dữ liệu vào sơ đồ trang web;
4. Cuối cùng, khởi chạy máy quét và xuất dữ liệu đã quét.

Sử dụng Scraper để làm gì?

 • Trích xuất giá cổ phiếu vào API ứng dụng
 • Trích xuất dữ liệu trang web trước khi di chuyển trang web
 • Trích xuất chi tiết sản phẩm để so sánh khi mua sắm
 • Trích xuất dữ liệu tài chính để nghiên cứu thị trường
 • Tạo khách hàng tiềm năng – email, số điện thoại, chi tiết liên hệ khác khai thác dữ liệu từ các trang web khác nhau;
 • Thương mại điện tử – trích xuất dữ liệu sản phẩm, rà soát giá sản phẩm, mô tả, trích xuất URL, truy xuất hình ảnh, v.v.;
 • Thu thập thông tin nội dung trang web – trích xuất thông tin từ các cổng tin tức, blog, diễn đàn, v.v.;
 • Giám sát bán lẻ – giám sát hoạt động của sản phẩm, kho hàng của đối thủ cạnh tranh hoặc nhà cung cấp và giá cả, v.v.;
 • Giám sát thương hiệu – đánh giá sản phẩm, thu thập thông tin nội dung xã hội để phân tích tình cảm;
 • Kinh doanh thông minh – thu thập dữ liệu cho các quyết định kinh doanh quan trọng, học hỏi từ các đối thủ cạnh tranh của bạn;
 • Khai thác dữ liệu lớn cho máy học, tiếp thị, phát triển chiến lược kinh doanh, nghiên cứu
Điền mật khẩu để download file bạn nhé !!
bấm vào đây nếu bạn chưa có mật khẩu nhé !!

Các bài viết có liên quan

Hiện tại website đã chuyển sang website mới : Taitatca.com

Tải phần mềm - crack - hack game - chia sẻ nhiều hơn tại
www.taitatca.com